จีเอ็ม ประเทศไทย รับรางวัลองค์กรดีเด่น 6 ปีซ้อน

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 00:00:14 น.

เจนเนอรัล มอเตอร์ส และเชฟโรเลต เซลล์ ประเทศไทย รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับทองจากหอการค้าอเมริกันใน ประเทศไทย ประจำปี 2560 (2017 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition) เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

จีเอ็ม ได้รับการคัดเลือกให้รับ รางวัลนี้ จากการพิจารณาโครงการรับผิดชอบ ต่อสังคมของบริษัท ซึ่งต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 4 ประการ ได้แก่ ความใส่ใจในเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของสังคม การสร้างประโยชน์ระยะยาวแก่เศรษฐกิจและสังคม การสื่อสารและแบ่งปัน วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และความยั่งยืนของโครงการรับผิดชอบต่อสังคม

มร.เอียน นิโคลส์ ประธานกรรมการ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า "การดำเนินงานของเจนเนอรัล มอเตอร์ส ทั่วโลก มุ่งสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคม การได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 6 ติดต่อกันพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของจีเอ็ม ที่ช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาชุมชน ที่เราทำงานและอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางของเรา ที่จะช่วยขับเคลื่อนอนาคตที่ดียิ่งขึ้น"

นอกเหนือจากนี้ ยังให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัย ภายใต้กลยุทธ์ความ รับผิดชอบต่อสังคมใน "การขับเคลื่อนอนาคตที่ดียิ่งขึ้น" ศูนย์การผลิตจีเอ็ม จังหวัดระยอง เป็นโรงงานปลอดการ ฝังกลบ และได้รับการยกย่องจากสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ว่ามีการจัดการด้านธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม ศูนย์การผลิตในระยอง ยังเป็นเพียง 1 ใน 2 บริษัทรถยนต์ และ 1 ใน 7 โรงงาน ในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลไทยแลนด์ เอนเนอร์จี อวอร์ด 2017 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทรถยนต์ รายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 50001 จากความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง