คอลัมน์: โซไซตี้: ร่วมมือประชารัฐ รักษ์สิ่งแวดล้อม แยกทิ้งขยะอันตราย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 00:00:12 น.
patlioness@hotmail.com

ปิติพร ชุติสิริวัฒนา ผู้อำนวยการ แผนกสื่อสารองค์กรของซีพีเอ็น เป็นตัวแทนองค์กร ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ และร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์" จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ เพื่อร่วมส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตามวิสัยทัศน์ของซีพีเอ็น ในการพัฒนาธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นสำคัญ ภายในงานมี สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยตัวแทนจาก 10 องค์กรชั้นนำระดับประเทศ ร่วมงาน ณ อุทยานเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง