ป่าไม้จัดคอนเสิร์ตสมทบทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 00:00:58 น.

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศล "เพื่อ...เจ้าหน้าที่ พิทักษ์ป่า ไว้ให้ลูกหลาน" ประจำปี 2561 ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง สาขาแจ้งวัฒนะ เพื่อนำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

อีกทั้งเพื่อส่งเสริม และให้สังคมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กับภารกิจของผู้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ป่า สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ด้วยการร่วมรณรงค์หาทุน จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยมีผู้บริหาร ระดับสูง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ และแขกผู้มีเกียรติฯ ร่วมพิธีเปิดงานและชมการแสดงคอนเสิร์ตเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนาน

นายจเรศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญและดูแล สวัสดิการของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้ซึ่งมีภารกิจในการปกป้องพิทักษ์รักษา ป่าไม้ของชาติ ผู้เสียสละหยาดเหงื่อ แรงกาย ชีวิต และจิตวิญญาณ อุทิศ ให้กับผืนป่า เพื่อคงไว้ซึ่งทรัพยากร ธรรมชาติที่มีคุณค่าสูงสุดให้คงอยู่ สืบต่อไปเพื่อลูกหลาน

ดังนั้น กรมป่าไม้จึงได้จัดกิจกรรม คอนเสิร์ตการกุศลดังกล่าวขึ้น โดยมี เหล่าศิลปินเพลงเพื่อชีวิต น้าหงา คาราวาน, ปู-พงษ์สิทธิ์, หว่อง คาราวาน, อาจารย์ธนิศ ศรีกลิ่นดี, อี๊ด ฟุตบาธ ฯลฯ เข้าร่วม โดยนำเงินรายได้ทั้งหมด จำนวน รวมทั้งสิ้น 1,400,000 บาท สมทบกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง