อบจ.พังงาทุ่มงบประมาณ1ล้านระเบิดศึกฟุตบอลอบจ.คัพครั้งที่3

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 00:00:40 น.

นายบำรุง ปิยนามวานิช นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พังงา พร้อมด้วย นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ นายกสมาคมกีฬา จ.พังงา นายสุทธิพงศ์ โกยสกุล ประธานชมรมฟุตบอล จ.พังงา และนายบรรพต ตันติเพชราภรณ์ ประธาน จัดการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวการจัดแข่งขัน กีฬา ฟุตบอล อบจ.พังงาคัพ ครั้งที่ 3 เชื่อมความสัมพันธ์ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยมี คณะผู้บริหาร-สมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ จากทุกอำเภอ และผู้แทนทีมที่เข้าร่วมการ แข่งขัน เข้าร่วมการแถลงข่าวและ จับลูกปิงปองแบ่งสายการแข่งขัน ในแต่ละประเภท

นายบำรุง ปิยนามวานิช กล่าวว่า อบจ.พังงาได้จัดงบประมาณจำนวน 1 ล้านบาท จัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.พังงาคัพ ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬา ให้แก่ประชาชนในจังหวัดพังงา ยกระดับกีฬาฟุตบอลในจังหวัด และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน ได้พบปะสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน ขยายไปสู่การติดต่อประสานงานในการร่วมพัฒนา จังหวัดในทุกมิติให้สำเร็จลุล่วง โดยในปีนี้ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ประเภทประชาชนชายในท้องถิ่นจังหวัดพังงา และประเภทอาวุโสภายในจังหวัดพังงา โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 50 ทีม แข่งขันในระหว่างวันที่ 15 ม.ค.-16 ก.พ. 2561 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง