ตรวจเยี่ยม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 00:00:55 น.

พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก นที บิณฑวิหค หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ต้อนรับ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง