คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ผู้ว่าฯกระบี่เปิดร้านค้าเกษตรพัฒนาประชารัฐ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 00:00:51 น.

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดร้าน เกษตรพัฒนาประชารัฐ ไร่ตะวันหวาน พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนและสื่อมวลชนจำหนวนมาก โดยมี นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอลำทับ เข้าร่วม ที่ไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการของการตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการดำเนินการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่และการขยายตลาดเดิมให้ ผู้ประกอบการรายใหม่ โดยการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐของ อ.ลำทับ เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางการขาย ของผู้ที่ไม่มี พื้นที่จำหน่ายสินค้าและผู้มีรายได้น้อย ได้มีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่าย ในพื้นที่ไร่ตะวันหวานเพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง