บี มายเกสท์: สุชาดา ไทยบรรเทา ข้าราชการเกษียณ สู่งานวางแผนครอบครัว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 00:00:58 น.

ในชีวิตวัยทำงานเมื่ออายุ 60 ปี ถือว่าเป็น "วัยเกษียณ" แต่ในความเป็นจริงบุคคลเหล่านี้จำนวนมากถือว่าเป็น ผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์และความสามารถในการทำงาน เฉกเช่นเดียวกับ สุชาดา ไทยบรรเทา อดีตอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่แม้วันนี้จะเกษียณอายุราชการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 แต่ท่านก็ยังนำความรู้ความสามารถมาทำงานในฐานะนักพัฒนาสังคม โดยเฉพาะงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว และงานสาธารณประโยชน์อีกมากมาย และวันนี้ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "ผู้อำนวยการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย"

"ตอนที่เกษียณตั้งใจว่าจะไม่ทำงานแล้ว เพราะ รับราชการกว่า 38 ปี เหนื่อยกับการทำงานมาก แต่ท่านพิเชต สุนทรพิพิธ คณะกรรมการสมาคม และเป็นอดีตผู้บังคับบัญชา และคุณสมพงษ์ ปัทม์วิชัยพร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โทรศัพท์มาชักชวนให้มาทำงานที่สมาคม โดยส่วนตัวรู้จัก สวท มาตั้งแต่รับราชการและมองว่าเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ทำงานจริง ก็เลยตัดสินใจรับงาน และลักษณะงานสมาคม ก็คล้ายๆ กับงานราชการที่ทำซึ่งเป็นงานโครงการที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ คิดว่าถ้านำเอาประสบการณ์ที่มีมาช่วยงานของสมาคม น่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย โดยเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญก่อน ต่อมาจึงได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการ สมาคม และเป็นผู้อำนวยการสมาคม ในปัจจุบัน"

ผู้อำนวยการ สวท คนใหม่ บอกว่า การทำงานของ สวท ถือว่าเป็น NGOs ที่ทำงานกับกลุ่มคนในระดับรากหญ้า ซึ่งเมื่อลงมือทำงานแล้วจะเห็นผลโดยทันที ต่างจากราชการที่มีระบบงานค่อนข้างซับซ้อน ความคล่องตัวจึงน้อยกว่า NGOs การทำงานค่อนข้างใช้เวลามาก ดังนั้น การมารับตำแหน่งนี้ จึงไม่รู้สึกหนักใจอะไร พร้อมจะเดินหน้าให้งานของ สวท ลุล่วงตามเป้าหมาย โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารระบบออนไลน์เข้ามาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของ สวท ให้มากขึ้น

"สมาคมวางแผนครอบครัวฯ ทำงานมากว่า 48 ปี คงต้องปรับตัว โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์กันมาก รูปแบบกิจกรรมในหลายๆ เรื่องจึงจำเป็นต้องทำกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ สภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมาก คนหนุ่มสาวที่มีความพร้อมมีลูกกันน้อยลง ในขณะที่ยังมีปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ความรุนแรงในเด็กและสตรีก็ยังคงมากขึ้น ประเด็นปัญหาเหล่านี้ยังเป็นปัญหาเดิม ซึ่งเชื่อมโยงมาตั้งแต่อดีต สมาคมวางแผนครอบครัวฯ ในยุคใหม่จึงต้องทำงานกันหนักมากขึ้น โดยเราจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่น สตรีวัยเจริญพันธุ์ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ประชากรผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งแรงงานข้ามชาติ นี่คือประเด็นหลักๆ ที่เราต้องเร่งทำ อีกหนึ่งประเด็นที่สมาคมเองต้องปรับตัว ปรับมุมมองแนวคิด คือการทำงานที่ต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ เพราะภาพรวมประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้รับแต่เป็นประเทศผู้ให้ องค์กรที่เคยสนับสนุนก็หันไปสนับสนุนประเทศที่ขาดแคลนมากกว่าประเทศไทย"

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ สวท ได้เล่าถึงการทำงานของสมาคมวางแผนครอบครัวฯ ซึ่งแต่ละพื้นที่แม้จะมีปัญหาคล้ายคลึงกันแต่วิธีการทำงานแตกต่าง ไปตามความเร่งด่วนของปัญหาที่ต้องแก้ไขในแต่ละภูมิภาค

"สมาคมทำงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่า 30 ปี ซึ่งได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยเป็นโครงการที่สมาคมเป็นผู้คิดริเริ่มจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีที่ตั้งครรภ์ให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ สมาคมยังได้ขยายงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ทั้งผู้สูงอายุ เยาวชน คนหนุ่มสาวที่ใช้แรงงาน เป็นต้น แม้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จะยังคงมีอยู่ก็ตาม

ส่วนในภาคเหนือ สมาคมมีคลินิกในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง ในการให้บริการประชาชน และมีสำนักงานภาคเหนือ ในการดำเนินงานต่างๆ ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในพื้นที่ นอกจากนี้ สมาคมได้ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดตากและแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีประชากรผู้หนีภัยจากการสู้รบแม้ว่าจะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนก็ตาม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามีคลินิกในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี ในการให้บริการประชาชน การดำเนินงาน ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น ซึ่งได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากองค์กร เครือข่ายเป็นอย่างดี"

ข้าราชการบำนาญที่ผันตัวมาทำงานเพื่อสังคม ยังบอกอีกว่า จากเดิมที่ตั้งใจพักผ่อนหลังเกษียณ แต่เมื่อได้มาทำงานกับ สวท แม้จะเหนื่อยบ้างแต่ก็สนุกกับงาน ทำให้ตัวท่านเอง มีความกระฉับกระเฉง เพราะมีเรื่องให้ได้เรียนรู้ทุกวัน ทั้งการบริหารงาน บริหารคน บริหารงบประมาณ ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์มาช่วยในการทำงาน พร้อมเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมกันทำงานเพื่อสังคมมาช่วยกันพัฒนาสังคมไทย

"งานของสมาคมยังต้องการอาสาสมัครอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่จะมีความเข้าใจปัญหาได้ดีกว่าคนนอก อันจะทำให้การดำเนินงานของสมาคม เป็นไปได้ ด้วยดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้สนใจก็สามารถติดต่อ สวท ได้หลายช่องทาง หรือแม้จะไม่มาทำงานร่วมกันแต่ถ้ามีข้อเสนอแนะ สวท ก็พร้อมจะยินดีรับฟังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรไทย"

"...สภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมาก คนหนุ่มสาวที่มีความพร้อมมีลูกกันน้อยลง ในขณะที่ยังมีปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ความรุนแรงในเด็กและสตรีก็ยังคงมากขึ้น ประเด็นปัญหาเหล่านี้ยังเป็นปัญหาเดิม ซึ่งเชื่อมโยงมาตั้งแต่อดีต สมาคมวางแผนครอบครัวฯ ในยุคใหม่จึงต้องทำงานกันหนักมากขึ้น..."

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง