กองทุนพัฒนาฝีมือฯปล่อยกู้70ล้าน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 00:00:54 น.

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผย ว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการยื่นกู้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 18 แห่ง เป็นเงิน 12,370,050 บาท เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานของตนเอง การกู้ยืมเงินในช่วงนี้ไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยตั้งเป้า เงินปล่อยกู้ในช่วงนี้จำนวน 70 ล้านบาท หลังจากนั้นจะเป็นการให้กู้ยืมแบบคิดดอกเบี้ยต่ำในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี อีกทั้งสถานประกอบกิจการที่กู้ยืมไปยังได้รับประโยชน์ถึง 4 ต่ออีกด้วย

ต่อที่ 1 คือการกู้ยืมไม่มีดอกเบี้ย ต่อที่ 2 เมื่อนำเงินกู้ยืมไปพัฒนาทักษะให้กับพนักงาน ทำให้สถานประกอบกิจการมีพนักงานที่มีทักษะและศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น ต่อที่ 3 สามารถนับยอดจำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะในครั้งนี้ ไปประเมินเงินสมทบปลายปีได้อีกด้วย และค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการฝึก อบรมพนักงานทั้งหมด สามารถยื่นรับรองเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเป็นต่อที่ 4 ที่ได้รับ

หากต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากไปกว่านี้อีก กพร.ก็มีจัดให้เช่นกัน อาทิ การฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท เป็นต้น การให้กู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ สถานประกอบกิจการดังกล่าวนั้น เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน สำหรับสถานประกอบกิจการ ทั่วประเทศต้องการใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุน หรือขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2643-4977

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง