สปอร์ตนิวส์: จัดกีฬา

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 17 มกราคม 2561 00:00:55 น.

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ เมื่อวันก่อน

ADVERTISEMENT