เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสอบเน้นจุดที่พบบ่อยในข้อสอบของ EP

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 00:00:37 น.

"ฟิตอังกฤษ พิชิต EP" เขียนโดย "ดร.พี่นุ้ย (สมิตา หมวดทอง)" เป็นตำราภาษาอังกฤษ เพื่อการนำไปใช้ในการสอบเข้าเรียนในหลักสูตร EP (English Program) โดยเน้น เนื้อหาที่พบบ่อยๆ ในข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ที่ครอบคลุมใน เรื่อง ไวยากรณ์ การสนทนา การอ่าน และคำศัพท์ ทุกเนื้อหาจะเรียบเรียงออกมาให้กระชับ สั้น เพื่อง่ายต่อการจดจำ และทำความเข้าใจด้วยระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีช่วงเวลาในการท่องตำราใน ระยะสั้นๆ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดยังสามารถนำเอาใช้ในการวัดผลของโอเนตได้ด้วย ราคาเล่มละ 250 บาท

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง