S.A.M หวังให้เด็กไทยรู้จักคิดและวิเคราะห์

ข่าวบันเทิง 24 มกราคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กไทย ให้รู้จักตรรกะ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการที่ช่วยให้วิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่อหน่ายอีกต่อไป สถาบัน "S.A.M สิงคโปร์แมทส ผู้นำเข้าหลักสูตรและเป็นตัวแทนแฟรนไชส์ จากประเทศสิงคโปร์ ได้นำเสนอทางเลือกใหม่ให้เด็กไทยจะได้มีโอกาสได้เรียนคณิตศาสตร์แบบเดียวกันกับเด็กสิงคโปร์ ซึ่งจะทำให้เด็กเข้าใจกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาได้ไม่ยาก

พลเอก ตั้งเจริญ เป็นผู้นำเข้าหลักสูตรและเป็นตัวแทนแฟรนไชส์ S.A.M Thailand เผยว่า ได้นำเอาหลักสูตรคณิตศาสตร์มาจากประเทศสิงคโปร์ เข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2013 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมีการขยายตัว อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเรามีจำนวนทั้งสิ้น 33 ศูนย์ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ดำเนินการจัดการเรียน การสอนเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์เชิงความคิดอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกเนื้อหาของคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถม ซึ่งเป็นวัยที่มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเริ่มต้นเรียนคณิตศาสตร์ด้วยแนวทางที่ถูกต้องตั้งแต่แรก เราให้ ความสำคัญมากกับการให้เด็กทุกคนได้เข้าใจว่า "ทำไม" และ "อย่างไร" มากกว่าที่การสอนให้ใช้สูตรเพื่อหาคำตอบ

ซึ่งนักเรียนของเราจะได้เรียนรู้จาก 2 เสาหลัก ซึ่งเราเรียกว่า ความรู้จากประสบการณ์ที่ได้จาก ในห้องเรียน และความรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการทำแบบฝึกหัด ในชั้นเรียนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้น การเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการคำนวณ ส่วน S.A.M จะเน้นคณิตศาสตร์เชิงคิดวิเคราะห์ โดย สิงคโปร์แมทส จะเป็นเรื่องของการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา คอมพิวเตอร์ได้เข้ามาทดแทนหน้าที่ในการคำนวณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไม่สามารถทดแทนมนุษย์ในด้าน การคิดวิเคราะห์, การรู้จักคิด และการเลือกใช้การ แก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่ตายตัวเพื่อหาคำตอบ ในอนาคต ข้างหน้าเด็กจำเป็นต้องมีทักษะเหล่านี้ ซึ่ง S.A.M สิงคโปร์แมทส กำลังเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ในวันนี้ให้มีทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพในวันข้างหน้าโดยไม่จำกัดว่าจะเป็น "เด็กที่เรียนรู้เร็วหรือช้า" สามารถเข้าใจกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาได้ไม่ยาก

รุ่งกมล โรจน์กนก นักธุรกิจ กล่าวว่า ตนเองมีลูกแฝด 3 คน คือ น้องชยพล, น้องอัคคภณ และ น้องอัครภณ อายุ 5 ขวบแล้ว ตอนนี้มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ S.A.M ทั้ง 3 คน เหตุผลที่เลือกเรียนที่นี้ เพราะว่าหลักสูตรการสอนไม่ได้เน้นให้เด็กคิดเลขเร็วด้วยการใช้สูตรสำเร็จต่างๆ ค้นหาคำตอบ หากแต่สอนให้เด็กรู้จักตรรกะ พร้อมทั้งวิเคราะห์ แยกแยะ และนำไปประยุกต์ใช้เป็น ซึ่งทำให้เด็กสามารถตีโจทย์ แตกได้ ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตาม เชื่อว่าวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นพื้นฐานให้เด็กได้นำไปต่อยอด วิชาอื่นๆ ได้ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการคิดและวิเคราะห์ สังคมยุคนี้เป็นสังคมแห่งการแข่งขัน ดังนั้นเราต้องเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตของคนเรา

ทางด้าน น้องเจ-เด็กหญิงจิดา จิรวัชรเดชอายุ 11 ปี นักเรียนชั้น ป.5 BKKPREP กล่าวว่า S.A.M มีวิธีการสอนที่ฉีกแนวคือ ไม่ได้เน้นให้ท่องให้จำ เพราะจะทำให้ลืม แต่เน้นการสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มาเรียนที่ S.A.M ทำให้เราได้เรียนรู้ล่วงหน้าก่อนโรงเรียน เมื่อเวลาเราเรียนที่โรงเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดและวิเคราะห์ได้ หลังจากเรียนที่นี่ทำให้ผลการเรียนคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆ ดีไปด้วย ตนเองได้เลื่อนระดับห้องไปอยู่ห้อง 1 ทั้งนี้เรายังได้นำความรู้ที่เรียนจาก SA.M ไปแนะนำให้กับเพื่อนๆ อีกด้วย

บรรยายใต้ภาพ

พลเอก ตั้งเจริญ และ Mr.Samuel Chia Mr.Chin Loong Lau จากสิงคโปร์ และเด็กๆ ที่มาเรียน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ