คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: ขึ้นทะเบียนเกษตรพันธสัญญา

ข่าวเศรษฐกิจ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมและ พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจทาง การเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา แจ้งขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยซีพีเอฟได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีเกษตรกร ในระบบเกษตรพันธสัญญา 5,960 คู่สัญญา ครอบคลุมการเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โดย 60% ของจำนวนคู่สัญญานี้เป็นเกษตรกรที่อยู่กับซีพีเอฟมากว่า 10 ปี นอกจากนี้ซีพีเอฟยังถือเป็น ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์รายแรกที่จะเพิ่มการประกันภัย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรงเรือนและอุปกรณ์หากเกิดภัยพิบัติ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ