คอลัมน์โซไซตี้: มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ข่าวบันเทิง 28 มกราคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

patlioness@hotmail.com ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในโครงการและกิจกรรมอาสาพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยทางมูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกรเพื่อช่วยยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลผลิต

ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม วันทนีย์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล สมกมล จิราธิวัฒน์ เวชชาชีวะ ผู้บริหารมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เกษตรกร พนักงานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลและสื่อมวลชน ร่วมงาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้ว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินงานโครงการและกิจกรรมอาสาพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยการศึกษาวิจัยและบริการทางวิชาการ ในการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร รวมถึง พัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางเกษตรของชุมชนเกษตรกร การจัดตั้งกองทุน และการสร้างถาวรวัตถุทางการเกษตร โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน

"มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีที่จะสนับสนุนทางด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างเต็มที่ ซึ่งเรามีนักวิชาการที่พร้อมจะลงไปช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามความต้องการของชุมชน อย่างไรก็ตามการเติบโตของมหาวิทยาลัยจะต้องทำให้พื้นที่ชุมชนรายรอบได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย หวังว่ามหาวิทยาลัยและภาคเอกชนจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่" ศ.ดร.สมบัติ กล่าว

ด้าน วันทนีย์ จิราธิวัฒน์ กล่าวว่า "โครงการ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของคนในชุมชน ให้มีอาชีพอย่างยั่งยืน รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาความยั่งยืนให้กับธรรมชาติทำการเกษตรอย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ พร้อมทั้งการช่วยยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถใน การพัฒนาผลผลิต การช่วยเหลือทางด้านการลงทุน การพัฒนาสินค้า การทำหีบห่อ และการเสริมความรู้ทางการ ตลาดให้แก่เกษตรกร โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี และพัฒนาสารชีวภาพเพื่อใช้ยับยั้งเชื้อราในพืชเกษตรโดยตรง ซึ่งเกษตรกรสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพนับเป็นแบบอย่างที่ดีของความร่วมมือในการทำงานให้กับชุมชนและ สังคม ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้จะเป็นพลังสำคัญสร้างความมั่นคง ความยั่งยืนให้กับชุมชนตลอดไป"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ