คอลัมน์: รายงานพิเศษ: กรมการจัดหางานเผยสถิติระงับการเดินทางผู้มีพฤติการณ์ลักลอบไปทำงานเกาหลีใต้พุ่ง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 00:00:41 น.

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเผยสถิติเดือนธันวาคมที่ผ่านมา คนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 5,732 คน นิยมไปทำงานไต้หวันมากที่สุด 2,492 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ของจำนวนคนงานไทยที่เดินทาง ไปทำงานและฝึกงานในต่างประเทศ ขณะที่ยอดระงับการเดินทางของผู้ที่มี พฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 44 คน โดยระงับการเดินทางไป "เกาหลีใต้" มากที่สุด

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดี กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าเมื่อเดือน ธันวาคมที่ผ่านมา มีคนงานไทยเดินทางไปทำงานและฝึกงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ จำนวน 5,732 คน โดยไปทำงาน "ไต้หวัน" มากที่สุด 2,492 คน รองลงมาคือ "เกาหลีใต้" 368 คน ญี่ปุ่น 335 คน ฮ่องกง 113 คน ตามลำดับ ขณะที่มีการระงับการเดินทางของผู้ที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ และให้การยอมรับว่าจะไปทำงานในต่างประเทศจำนวน 44 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 46.67 ซึ่งมีจำนวน 30 คน โดยประเทศที่ถูกระงับการเดินทางมากที่สุดเป็น "เกาหลีใต้" รองลงมาเป็น บาห์เรน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเช็ก สิงคโปร์ และกาตาร์

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีการหลอกลวงคนหางานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ "ประเทศเกาหลีใต้" จึงขอย้ำเตือนอีกครั้งว่าการไปทำงาน ต่างประเทศจะต้องเดินทางไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตทำงาน, มีสัญญาจ้างที่ผ่านการรับรองสัญญาจ้าง จากหน่วยงานภาครัฐของทั้งสองประเทศ ใช้ "วีซ่า ท่องเที่ยว" ในการทำงานไม่ได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันการ หลอกลวงไปทำงานต่างประเทศจนต้องทำให้สูญเสียทรัพย์สินตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ จึงขอให้ ตรวจสอบกับ "กรมการจัดหางาน" ก่อน

โดยสอบถามข้อมูลแจ้งเรื่องร้องทุกข์หรือเบาะแสการหลอกลวง "คนหางาน" ได้ที่สำนักจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครอง คนหางาน กรมการจัดหางาน โทร.0-2248-2278 หรือสายด่วน กระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง