คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: พิพิธภัณฑ์มมส.จัดนิทรรศการของสะสมครั้งที่ 2

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 00:00:48 น.

ศ.(พิเศษ) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน เปิดโครงการ "นิทรรศการหมุนเวียนชุด "ของสะสม" ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ที่อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสร้างนิทรรศการหมุนเวียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในวิชาพิพิธภัณฑ์ สร้างกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและหลักการของพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมความนิยมในการสะสมวัตถุสิ่งของอันมีค่าทั้งในทางจิตใจและทางด้านมูลค่าเพื่อให้วัตถุเหล่านั้นเป็นเครื่องระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตของ ผู้สะสม โดยภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและจัดแสดงของสะสมของเหล่านักสะสมทั้งจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย อาทิ ผ้าไหมโบราณ เสื้อทีมฟุตบอล ตุ๊กตา เครื่องปั้นดินเผาทำมือ โมเดลตุ๊กตา โปสต์การ์ด ของโบราณย้อนอดีต เป็นต้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง