คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: อุทัยธานีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 00:00:50 น.

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ และนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหน่วยแพทย์ของทีมสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อุทัยธานี ร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ อ.บ้านไร่ ออกหน่วยทันตกรรม นวดแผนไทย ตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้กับประชาชน ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่โรงเรียนบ้านหนองอาสา ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเป็นอยู่ของคน ในชุมชนให้ดีขึ้น ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า พร้อมทั้งเปิดรับบริจาคร่างกาย ดวงตา และอวัยวะ ให้แก่สภากาชาดไทยด้วย พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้เปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" พร้อมมอบเงินงบประมาณสนับสนุนให้แก่วัดและโรงเรียนในพื้นที่ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง