คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: มุกดาหารประชุมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 00:00:50 น.

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใน จ.มุกดาหาร เพื่อดำเนินงานเชิงรุกในการเข้าหาสถานประกอบกิจการ ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจำกัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ตามที่รัฐบาลโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หาแนวทางที่จะทำให้นายจ้างที่จะได้รับ ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างไม่กระทบมากเกินไป จนไม่สามารถประกอบกิจการได้ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำ "โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ" เพื่อดำเนินงานเชิงรุกในการเข้าหาสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก แก่สถานประกอบกิจการและพนักงานในสถานประกอบกิจการ ในการสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง