การเคหะฯเดินหน้าบ้านประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 00:00:57 น.

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะ แห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติได้เดินหน้า ขับเคลื่อนแผนขับเคลื่อนที่อยู่อาศัย ปี 2561 เข้าเป้าตามแผนตอบสนองนโยบายรัฐ และภารกิจที่ได้รับจากกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ในการเร่งผลักดัน โอกาสและช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยจนถึงปานกลาง ให้ได้เป็นเจ้าของที่พักอาศัยได้โดยตนเองตามความต้องการทั้ง บ้านเดี่ยว อาคารชุด 5 ชั้น หรือบ้านแถว 2 ชั้น

โดยล่าสุดได้เปิดงานมหกรรม "บ้านเคหะประชารัฐ จ.ปทุมธานี" ระหว่างวันที่ 10-18 ก.พ.2561 ที่ศูนย์ชุมชนโครงการ บ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 2 โดยมีอาคารว่าง พร้อมขายรวมจำนวน 3,295 หน่วย เป็นโครงการบ้านเอื้ออาทร พร้อมอยู่ 12 โครงการ จำนวน 2,506 หน่วย และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน 5 โครงการ จำนวน 789 หน่วย รวมทั้งสิ้น 17 โครงการทั่ว จ.ปทุมธานี ราคาขายเริ่มต้น 472,000-2,530,000 บาท ซึ่งนอกจากนี้ทางการเคหะฯได้ทำโปรโมชั่นพิเศษมากมาย และ จะเปิดโครงการทั่วประเทศกว่า 50 โครงการ มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท กระจายตัวอยู่ ทั่วทุกภูมิภาค

บรรยายใต้ภาพ

บ้านเคหะประชารัฐ: ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานมหกรรม "บ้านเคหะประชารัฐ จ.ปทุมธานี" พร้อมทั้งมอบบ้านให้กับประชาชนที่เลือกซื้อโครงการบ้านเคหะประชารัฐ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-18 ก.พ. 2561 ที่ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง