ขอนแก่นหนุนท้องถิ่นกองทุนดูแลผู้สูงอายุ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 00:00:49 น.

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธาน เปิดประชุมเวทีสานพลังกองทุนสุขภาพท้องถิ่น รวมใจ "ประชารัฐ" สร้างหลักประกันสุขภาพ ผู้สูงวัย ยุคไทยแลนด์ 4.0 เขต 7 ขอนแก่น โดยมีตัวแทนจากเทศบาล/อบต. โรงพยาบาล ทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม กว่า 2,500 คน ที่ศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ดร.สมศักดิ์เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง เทศบาล/ อบต. ได้เข้ามาร่วมจัดตั้งกองทุนบริการดูแล ระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)  ในพื้นที่ 4 จังหวัด "ร้อยแก่นสารสินธุ์" คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ให้ครบทุกแห่ง เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลทางด้านสาธารณสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุกฝ่ายต้องมาร่วมกันเตรียมการเพื่อรองรับเรื่องนี้ โดยบทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย คือการสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลทุกระดับในพื้นที่ และร่วมจัดทำระบบการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง