'ม.รังสิต'จัดเสวนาขับเคลื่อนคลองไทย

ข่าวทั่วไป 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงความคืบหน้า ในการ เตรียมการจัดเสวนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "คลองไทย..เมกะโปรเจกท์ สร้างคลองเชื่อมระหว่าง มหาสมุทรอินเดียฝั่งทะเลอันดามันกับมหาสมุทรแปซิฟิก ฝั่งอ่าวไทย ประเทศไทย คนไทยได้อะไร" ว่าเรื่อง ดังกล่าวอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วประเทศ นักวิชาการ และสื่อมวลชน เป็นอย่างมาก การเตรียมกานจัดเสวนาในครั้งนี้ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิตได้มอบนโยบายให้เป็นการจัดเสวนาเชิงวิชาการในระดับชาติ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนา จะเชิญทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้จะเชิญผู้แทนนักศึกษา กลุ่มเยาวชนไทย เข้าร่วมเสวนาด้วยเช่นกัน

นายสุริยะใส ได้กล่าวถึง วิทยากรที่จะเข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งได้ตอบรับแล้ว ประกอบด้วย พลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท์, ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์,ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ โดยมีนายสุทธิชัย หยุ่น ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังเตรียมเชิญวิทยากรภาคธุรกิจ คือนายวิกรม กรมดิษฐ์ และภาคสิ่งแวดล้อมทางทะเล คือ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์โดยกำหนดประชุมเสวนาในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-16.30 น. ท่านที่สนใจเข้าร่วมเสวนา สำรองที่นั่งได้ ที่หมายเลข 08-1110-3939

ด้าน ดร.สุเมต สุวรรณพรหม รองประธานมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้ ได้กล่าวถึงการจัดเสวนาวิชาการดังกล่าว ว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยได้ให้ความสนใจเรื่องนี้ในฐานะมูลนิธิเป็นองค์กรภาคเอกชนซึ่งอยู่ใกล้ชิดคนปักษ์ใต้เรื่องคลองไทย ปัจจุบัน ชาวใต้ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และแนวโน้ม 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ให้การสนับสนุนโครงการสร้างคลองไทย เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของภาคใต้ ให้มีความมั่นคง และยั่งยืนไปถึงรุ่นลูกหลาน ตนขอฝากไปยังรัฐบาล ให้เร่งทำการศึกษาเชิงลึกอย่างจริงจังถึงผลได้ผลเสีย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการคลองไทย ซึ่งในอดีต 50 ปี ที่ผ่านมาจะเป็นการศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น และมั่นใจว่าเวทีเสวนาดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเชื่อว่าชาวใต้ในส่วนกลางจะเข้าร่วมเสวนาอย่างพร้อมเพรียง และอยากจะเชิญชวนภาครัฐบาล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ