ร่วมมือ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 13 มีนาคม 2561 00:00:59 น.

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม และนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อ ผู้สูงอายุ เมื่อเร็วๆ นี้

ADVERTISEMENT