คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ร้อยเอ็ดเปิดค่ายอบรมบำบัดผู้เสพยาเสพติด

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 14 มีนาคม 2561 00:00:59 น.

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 3/2561 ซึ่งจัดโดยการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ร้อยเอ็ด ที่ห้องอบรมกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติที่ประชารัฐทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากพื้นที่อย่างยั่งยืน ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ.ร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9-20 มี.ค. 2561 เป้าหมายคือผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอ จำนวน 100 คน ซึ่งการอบรมประกอบด้วย กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา เสพติดตามมาตรฐานวิชาการ กาย จิต สังคม บำบัด จำนวน 9 วัน การฝึกอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด จำนวน 3 วัน ตามแนวทางของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง