ฝึกคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก4-5ปี

ข่าวบันเทิง 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สนุกกับ รูปร่าง สำหรับ 4-5 ปี แปลโดย จิราวรรณ มาลองฟองท์ ผู้วาดภาพประกอบ คือ Creativity Math Lab เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดเสริมนอกห้องเรียน เตรียมสอบเข้า ป.1 ภายในเล่มมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การคิดเป็นเหตุเป็นผล การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ เรขาคณิต และการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ซึ่งทำให้เด็กสามารถขีดเขียน ได้อย่างอิสระ และพัฒนาคณิตศาสตร์ไปพร้อมความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ราคา 185 บาท


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ