ไทยได้ผลดีประชุมสปอร์ตแอ็คคอร์ด!

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 17 เมษายน 2561 00:00:28 น.

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์เผยถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ 2018 หรือสปอร์ตแอ็คคอร์ด 2018  ว่าการประชุม Sport Accord 2018 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในวันที่ 15 - 20 เม.ย.นี้ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมาซึ่งมีการประชุม IWGA - Council Meeting, ASOIF - Council Meetingกับ ARISF - Council Meeting ซึ่งได้ดำเนินการตาม แผนงานของแต่ละวันซึ่งมีทั้งหมด 6 วัน ด้วยกัน

การประชุม SportAccord 2018 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,400 คน และสื่อมวลชน อีก 200 คน เราได้ให้การดูแลทั้งทางด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ตลอดจน ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เราตั้งใจและพยายามทำให้เต็มที่และดีที่สุด อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่เราก็แก้ไขได้จนสำเร็จ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ คือ เรื่องกีฬาเป็นหลักเพราะนายกสมาคมกีฬาจะมาร่วมต้อนรับและมีการหารือเรื่องกีฬาของแต่ละสมาพันธ์กีฬา ส่วนไฮไลท์จะอยู่วันที่ 18 เม.ย.จะเป็นการหารือความร่วมมือร่วมกัน ซึ่งผลน่าจะออกมาในทางที่ดีแน่นอนสำหรับการที่ไทยเป็นเจ้าภาพนั้นถือว่าได้ผลดีทำให้ทราบข้อมูลในการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดกีฬานานาชาติต่อไป

ADVERTISEMENT