เปิดตัวโครงการ New Era ผู้บริหารยุคใหม่

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 00:00:40 น.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสังคม มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีนวัตกรรมทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละ สาขาวิชาที่เปิดดำเนินการเรียนการสอน ตามที่มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรีมีความพร้อมในระดับประเทศและต่างประเทศ

เพื่อตอกย้ำความเป็น "WE ARE PROFESSIONAL" มหาวิทยาลัยมืออาชีพ ล่าสุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี โดย ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดหลักสูตร "New Era ผู้บริหารยุคใหม่" เพื่อหวังผลิตบุคลากร ชั้นนำและมีคุณภาพขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ โดยมี ดร.เอราวัณ ทับพลี รับหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้บริหารยุคใหม่ (New Era) โดยภายในงานเปิดตัวโครงการ มีเหล่าเซเลบริตี้และดาราคนดัง เข้าร่วมงานมากมาย อาทิ แอมมี่-ณัฎฐา ชาญเลขา, พาส เอเอฟ 2-พาสนา ทองบุญเรือง, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, ชายแฮ็คส์-สุทธา ทวีศรีธนโชค, แคท- ธีรรัตน์ จงประเสริฐ ฯลฯ พร้อมชมคอนเสิร์ตจาก หน้ากากเต่า-ปนัดดา เรืองวุฒิ โดยมี กวาง The Star 7- ธัญญรัศม์ ไตรสุทธิวงษ์ และ บอล-ณัฐพล รัตนิพนธ์ รับหน้าที่ พิธีกรของงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (BTU Sports Complex) ชั้น 4 เมื่อหลายวันก่อน

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี กล่าวว่า New Era เป็นโครงการ ผู้บริหารยุคใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ที่มีความพิเศษคือ เราจะเชิญวิทยากรพิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ คนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ตามหลักสูตร เพื่อผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง อาทิ นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย, อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต สส.กรุงเทพฯ, สุผจญ กลิ่นสุวรรณ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษ, ลัดดาวัลย์ ชูช่วย แชมป์อัจฉริยะนักจำระดับประเทศ 2 สมัย ฯลฯ โดยมีอาจารย์ประจำวิชาคนรุ่นใหม่ อาทิ อ.ดร.อมร เดชนพรัตน์, พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม, อ.ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์, อ.ดร.ทัศนันท์ อาษาสุข ฯลฯ คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจกับผู้ที่อยากเข้ามาเรียน หลักสูตรนี้อย่างแน่นอน

บรรยายใต้ภาพ

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดหลักสูตร "New Era ผู้บริหารยุคใหม่" โดยมีเหล่าเซเลบริตี้ อาทิ ดร.เอราวัณ ทับพลี ผอ.โครงการผู้บริหารยุคใหม่ (New Era), เอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รอง ผจก.โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี, แอมมี่-ณัฎฐา ชาญเลขา, พาส เอเอฟ 2-พาสนา ทองบุญเรือง, กวาง The Star 7- ธัญญรัศม์ ไตรสุทธิวงษ์ และ บอล-ณัฐพล รัตนิพนธ์ ร่วมงาน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง