ข่าวอินโฟเควสท์
18:09 นายกฯ ติดตามปฏิบัติการฝนหลวงลดฝุ่นเมืองกรุง ลุ้นฝนตกช่วงค่ำวันนี้   นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โ…
17:46 สธ. เร่งสร้างความรู้ประชาชนป้องกันและทันสถานการณ์ต่อ"ภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5"   นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่า…
17:15 จีนเผยบริษัทเอกชนเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NEEQ เพิ่มขึ้น 8 แห่ง   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (NEEQ) หรือที่รู้จักกันในนามตลาดหลักทรัพย์แ…
17:10 เครือข่าย 2 ล้อเดินสายร่อนหนังสือไป ทษช.ช่วยแก้ปัญหากม.จราจรล้าสมัย,ขึ้นสะพาน-ลอดอุโมงค์ได้   เครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย โดยก…
17:05 เครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฯร้อง ปชป.ช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนจากกม.ล้าสมัย   เครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ประมาณ 30 คน นำโดย น…

'คลังอาเซม'หนุนเก็บภาษี เศรษฐกิจดิจิทัล ระหว่างประเทศ

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 00:00:55 น.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ในฐานะ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรมว.คลัง เอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Finance Ministers' Meeting : ASEM FinMM) ครั้งที่ 13 และ การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงโซเฟีย สาธารณรัฐบัลแกเรีย โดยที่ประชุมเห็นว่าการ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเข้าสู่เศรษฐกิจ ดิจิทัลมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่อาจนำมาซึ่งความท้าทายด้านภาษีระหว่างประเทศ และการระดมทรัพยากรภาครัฐ

"ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางถึงแนวทางรับมือกับความท้าทาย พร้อมทั้งยินดี ที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ การพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) จัดทำรายงานเรื่องความท้าทายด้านภาษีจากการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Interim Report on Tax Challenges Arising from Digitalization) ซึ่งได้ระบุถึงแนวทางในการขจัดความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ"

พร้อมสนับสนุนการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจดิจิทัลที่เป็นธรรม นอกจากนี้ที่ประชุมได้แสดง ความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันรับมือกับความท้าทาย ด้านภาษีจากเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อยกระดับระบบการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศต่อไป

นอกจากนี้ยังหารือเรื่องความท้าทายใหม่ๆ ในระบบการเงินโลก โดยเห็นว่าความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อน และส่งผลกระทบ ในวงกว้างต่อระบบการเงินโลก ซึ่งที่ประชุมได้ มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

ที่ประชุมยังได้สรุปสถานการณ์และ แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและยุโรป โดยเห็นว่า เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นตามการ ขยายตัวของเศรษฐกิจยุโรปและเอเชีย ซึ่งมีอุปสงค์ ภายในประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญ กับความท้าทายต่างๆ อาทิ การดำเนินนโยบายปกป้องทางการค้า ความเปราะบางทางการเงิน การดำเนินนโยบายการคลังที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจ (Pro-cyclical) ของสหรัฐอเมริกา ระดับหนี้ภาคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ เป็นต้น

ด้านนายอภิศักดิ์กล่าวว่า เศรษฐกิจไทย ในปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีโดยมีปัจจัยสนับสนุน จากการดำเนินมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การขับเคลื่อนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย การปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง