รายงานพิเศษ: 'พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์' ต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ ปันความสาเร็จผ่านศูนย์บ่มเพาะฯสู่เพื่อนเกษตรกร

ข่าวทั่วไป 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

"พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์" หรือ "ปลิว" อายุ 26 ปี เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในอาชีพเกษตรกรรม และมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้านการเกษตรโดยตรง จนจบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกทั้งเคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนของไทย-อิสราเอลด้วย ซึ่งหลังจากเรียนจบก็ตัดสินใจทำการเกษตรแบบเต็มตัว โดยการทำเกษตรผสมผสาน ภายใต้ชื่อแก้วพะเนาว์ออแกนิคฟาร์ม จนประสบความสำเร็จ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสามารถและแนวคิดของคุณปลิว จึงส่งเสริมให้เป็น Young Smart Farmer และผลักดันให้ฟาร์มเกษตรแห่งนี้เป็นศูนย์บ่มเพาะ เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป

นายพงษ์พัฒน์ เล่าให้ฟังว่า ศูนย์บ่มเพาะแห่งนี้ ตั้งอยู่ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ โดยจะเน้นการปลูกพืชผักเป็นหลัก ซึ่งพืชผักเหล่านี้ก็จะตอบโจทย์ทั้งหมดในฟาร์ม เช่น เวลาเก็บผักขายก็จะมีเศษพืชผัก เราก็จะนำไปเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู ส่วนมูลหมู จะนำมาทำปุ๋ยหมักใบไม้ เพื่อนำไปใส่ให้กับพืชผักที่ปลูก ส่วนปลาที่เลี้ยงไว้ จะนำไปทำปุ๋ยปลาสดเพื่อทำเป็นน้ำหมักชีวภาพใช้เลี้ยงต้นพืช เป็นการทำเกษตรผสมผสานแบบหมุนเวียนที่สามารถช่วยลดต้นทุนได้มากและมีความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้คิดค้นวิธีการกำจัดแมลงแบบธรรมชาติ โดยการ "แกล้งแมลง" ซึ่งจะใช้เทคนิคการปลูกผักผสมผสานสลับร่องกันเพื่อให้แมลงเกิดความสับสน และจำไม่ได้ว่าผักไหนอยู่แปลงไหน พร้อมกับได้ผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้จนเกิดความแม่นยำในการเก็บเกี่ยว รวมถึงระบบน้ำหยดเพื่อให้น้ำกระจายไปสู่พืชอย่างสม่ำเสมอ

"ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรทั้งภายในชุมชน หมู่บ้านอื่น หรือแม้แต่เกษตรกรต่างพื้นที่ สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม พร้อมกับการฝึกปฏิบัติจริงเป็นจำนวนมาก โดยเราจะถ่ายทอดเทคนิคการคิดและวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในพื้นที่ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ดินและการแก้ไข สอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพโดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อนำไปบำรุงต้นพืช รวมไปถึงการคิดวิเคราะห์ด้านการตลาดโดยเน้นการลดค่าขนส่งให้ได้มากที่สุด เป็นต้น" นายพงษ์พัฒน์ กล่าว

นอกเหนือจากคนรุ่นเก่าที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์บ่มเพาะแล้ว ยังมีการส่งเสริมการทำอาชีพเกษตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้คนรุ่นใหม่สนใจในเรื่องของการเกษตรมากขึ้น โดยการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรและสอนให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเกษตร รักในอาชีพเกษตรกรรม เพื่อเป็นการสืบทอดอาชีพนี้ไม่ให้สูญหายไป

นับว่า "พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์" เป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวความคิดก้าวหน้า สามารถพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองให้มีความยั่งยืน จนกลายเป็นแปลงต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรรายอื่นได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ