ชุมชนสุราษฎร์จัด'ตกปลา' ขยายผลสำเร็จโครงการ9101

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 00:00:02 น.

นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งในส่วนของ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี มี 2 ชุมชนที่ร่วมโครงการ คือ ชุมชนที่ 2 ต.ท่าขนอน และชุมชนที่ 7 ต.ย่านยาว โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ซึ่งชุมชนได้ใช้สระน้ำของชุมชนมีการปล่อยพันธุ์ปลาดุกจำนวน 20,000 ตัว โดยใช้เวลาเลี้ยง 4 เดือนต่อรุ่น ได้ปลา น้ำหนักเฉลี่ย 4 ตัวต่อ กก.

โดยนับตั้งแต่ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2560 เกษตรกรประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แม้จะประสบปัญหาบ้างในช่วงแรก แต่เกษตรกรก็ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขได้จนสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความคิดร่วมกันของชุมชน โดยมี เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรคอยให้ คำปรึกษา และเนื่องจากวิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชนที่ชอบตกปลาเป็นงานอดิเรก ทางชุมชนที่ 7 จึงได้จัดกิจกรรม แข่งขันตกปลาขึ้นที่ บ่อตกปลาหาร ละมุ บ้านบางพระ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความสามัคคีและกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความภูมิใจในกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ซึ่งมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 279 คน ส่วนชุมชนที่ 2 ตำบลท่าขนอน จะมีการเปิดกิจกรรม การแข่งขันตกปลาในเร็วๆ นี้ เช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง