สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 00:00:26 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร เฝ้าทูลละอองพระบาท เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ประจำปี 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง