ส่งมอบประติมากรรม ฉลองมิตรภาพ 150 ปี ไทย-อิตาลี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 00:00:47 น.

เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 150 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอิตาลี สถานทูตอิตาลี โดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ฟรานเชสโค ซาเวริโอ นิสิโอ ได้จัดพิธีส่งมอบอนุสรณ์มิตรภาพ 150 ปี ไทย-อิตาลี "Alveo-ทวิธารา" ให้แก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผลงานชนะเลิศจากการ ประกวดออกแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกลุ่มเซ็นทรัลเป็นผู้สนับสนุนหลักในการรังสรรค์โครงการครั้งนี้

ประติมากรรมเพื่อมิตรภาพไทย-อิตาลี ตั้งอยู่ ณ สวนลุมพินี ด้านตรงข้ามกับศาลาเฉลิมพระเกียรติ เก๋งจีน (ใกล้ประตู 3 ฝั่งถนนพระราม 4) แบบจำลอง ของประติมากรรมชิ้นนี้ ถูกออกแบบโดย นายคมสัน เพ็ชรสิทธิ์ ผู้ชนะเลิศในการประกวดออกแบบ ที่จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร และถูกหล่อขึ้นโดย โรงหล่อโลหะ ไทย-อิตาเลียน มอนซาร์ต บรอนซ์ เบนนีไลน์ จำกัด ของ นายอาร์มานโด เบนาโต นักธุรกิจชาวอิตาเลียนที่ทำงาน อยู่ในประเทศไทยมากว่า 3 ทศวรรษ และเป็นที่รู้จัก ในระดับสากลจากการส่งออกไปทั่วโลก

อนุสรณ์แห่งนี้ ถูกตั้งชื่อโดยศิลปินผู้ออกแบบว่า "Alveo-ทวิธารา" ลักษณะเป็นรูปหล่อสัมฤทธิ์ร่วมสมัย สูง 3 เมตร ฐานเป็นหินแกรนิตสีดำ โดยบอกเล่าเรื่องราว ความสัมพันธ์ของ ทั้ง 2 ประเทศ สื่อความหมายโดย ใช้เรือ ได้แก่ เรือกอนโดลา (เรือดั้งเดิมของอิตาลี) และ เรืออีโปง (เรือดั้งเดิมของไทย) ประสานล้อเคียงกัน บนสายน้ำ ที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ แนวตั้ง แสดงสถาปัตยกรรม ในรูปร่างของโดมกับอาคารทรงไทย พลิก ซ้อน แนบเคียงกัน ประหนึ่งเป็นเงาสะท้อนในสายน้ำ

"Alveo-ทวิธารา" เป็นสัญลักษณ์ของความผูกพัน และมิตรไมตรีอันดีกว่า 150 ปีระหว่างประเทศไทย และอิตาลี ที่มีสายน้ำเป็นตัวเชื่อมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยลักษณะเด่นของทั้งสองประเทศที่มีคูคลองจำนวนมาก จึงเปรียบคลองเป็นเหมือนสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศให้กลมเกลียว แน่นแฟ้น สมกับที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการขนานนาม ว่าเป็น "เวนิสแห่งตะวันออก" นั่นเอง

สำหรับ โครงการจัดทำอนุสรณ์มิตรภาพไทย- อิตาลี เกิดขึ้นโดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เผยว่า กลุ่มเซ็นทรัลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการ พัฒนาความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐอิตาลี รวมถึงกลุ่มเซ็นทรัลยังมีส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจระหว่าง ประเทศไทยและอิตาลี ดังจะเห็นได้จากการที่กลุ่มเซ็นทรัลได้เข้าซื้อกิจการ "รีนาเชนเต" เครือข่ายห้างสรรพสินค้าอันเก่าแก่ และหรูหราที่สุดของประเทศอิตาลี ทางกลุ่ม เซ็นทรัลจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลัก ในการรังสรรค์ประติมากรรมชิ้นสำคัญดังกล่าว

ทั้งนี้พิธีส่งมอบประติมากรรม ได้จัดขึ้นเมื่อไม่ กี่วันที่ผ่านมา ณ สวนลุมพินี ซึ่งถือเป็นวันที่ประจวบ ตรงกันกับวันก่อตั้ง กรุงโรม (753 ปี ก่อน ค.ศ.) และ กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2325) ภายในพิธีส่งมอบได้รับเกียรติ จาก ฯพณฯ ฟรานเชสโค ซาเวริโอ นิสิโอ (H.E. Mr. Francesco Saverio)เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย, ชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ, ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร, พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย เอกอัครราชทูตอีกหลากหลายประเทศ อาทิ ฯพณฯ ไฆเม บีร์กิลิโอ นัวลาร์ต ซานเชซ (H.E. Mr. Jaime Virgilio Nualart Sanchez) เอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำ ประเทศไทย, ฯพณฯ อีโว ซีเบอร์ (H.E. Mr. Ivo Sieber) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย, ฯพณฯ สตัฟฟาน แฮร์สเตริม (H.E. Mr. Staffan Herrstrom) เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย, ฯพณฯ เพเทอร์ พรูเกล (H.E. Mr. Peter Pruegel) เอกอัคราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย

ผู้สนใจ ร่วมชื่นชมประติมากรรมสำคัญทางประวัติศาสตร์ อนุสรณ์อมตะแห่งมิตรภาพระหว่างประเทศไทย และอิตาลี ได้ที่ สวนลุมพินี ด้านตรงข้ามกับศาลา เฉลิมพระเกียรติ เก๋งจีน (ใกล้ประตู 3 ฝั่งถนนพระราม 4) ย่านเซ็นทรัลแบงค็อก

บรรยายใต้ภาพ

อัครสิทธิ์ อมาตยกุล ที่ปรึกษากลุ่มเซ็นทรัล, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์, ฯพณฯ ฟรานเชสโค ซาเวริโอ นิสิโอ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย, ศ.เกียรติคุณ ดร.สุทธิพันธ์-พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

(ซ้าย)  ฯพณฯ สตัฟฟาน แฮร์สเตริม, สุพัตรา จิราธิวัฒน์, ศ.เกียรติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์, ฯพณฯ ฟรานเชสโค ซาเวริโอ นิสิโอ, เอลิซาเบ็ตตา โวโน, ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์, ฯพณฯ ไฆเม บีร์กิลิโอ นัวลาร์ต ซานเชซ, ฯพณฯ เพเทอร์ พรูเกล

อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ 150 ปี ไทย-อิตาลี "Alveo-ทวิธารา"
ผลงานที่เข้ารอบ
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง