ลงนามความร่วมมือ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 00:00:40 น.

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อม ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สศก. และม.เกษตรศาสตร์ ที่ห้องประชุม กำพล อดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง