ระยองทำความร่วมมือสู่เกษตรอัจฉริยะ 4.0

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 00:00:09 น.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการดำเนินการ "โครงการโครงการพัฒนา เกษตรสมัยใหม่ในศูนย์บริการการพัฒนา ปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง"  ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยอง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(Gistda) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ที่ห้องประชุมอาคารต้อนรับและให้ความรู้เชิงทฤษฎี ศูนย์ บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือดังกล่าว จะพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนา ปลวกแดง จ.ระยอง พื้นที่ทั้งหมด 1.3 พันไร่ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราช และไอทีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยไปสู่ "เกษตรอัจฉริยะ 4.0" และผลักดันให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้การทำการเกษตรสมัยใหม่ครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง