พาณิชย์ชัยนาทตรวจร้านอาหารคุมเข้มขึ้นราคา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 00:00:49 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่มีการประกาศใช้ราคาก๊าชหุงต้มใหม่ที่มีการปรับขึ้นเฉลี่ย 1.5 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ราคาขายแก๊ส LPG ในทุกขนาดถังบรรจุมีราคาขายแพงขึ้น โดยขนาด 15 กิโลกรัม ซึ่งเป็นขนาดครัวเรือนขายราคาถังละ 423 บาท ทำให้เกิดกระแสความกังวลว่า ราคาของอาหารตามสั่ง และอาหารปรุงสำเร็จต่างๆ จะปรับขึ้นตาม

ล่าสุด สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยนาท ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจร้านอาหารในเขตรับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้ระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยราคาอาหารและบริการ ที่ทุกร้านจะต้องปิดป้ายราคาให้ชัดเจน และจะต้องขายไม่เกินราคาที่ปิดประกาศด้วย ซึ่งเบื้องต้น ยังไม่พบร้านอาหารที่กระทำผิดระเบียบ เจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือจากเจ้าของร้าน ให้คงราคาปัจจุบัน ซึ่งเป็นราคาแนะนำไว้ก่อน เพื่อไม้ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ เพราะราคาก๊าซที่ปรับขึ้นทำให้ต้นทุนของอาหารต่อจานเพิ่มขึ้นเพียง 10-20 สตางค์เท่านั้น

ทั้งนี้ตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ หากร้านใดไม่ปิดป้ายราคาให้ชัดเจน หรือจำหน่ายอาหารเกินราคาที่ปิดประกาศจะมีโทษตาม พ.ร.บ.ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 28 ไม่แสดง ราคาขาย หรือขายเกินราคาที่แสดงไว้ มีโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยผู้ที่พบเห็นร้านที่ไม่ปิดป้ายราคาอาหาร หรือคิดเงินเกินราคาที่ประกาศขอให้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยนาท หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง