'Luz THESIS EXHIBITION' นิทรรศการภาพถ่ายศิลปนิพนธ์ มช.

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 00:00:38 น.

นิทรรศการ "Luz THESIS EXHIBITION in Chiang Mai 2018" ผลงานภาพถ่ายศิลปนิพนธ์ โดยกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงภาพถ่ายและผลงานสร้างสรรค์อิสระ ตามแนวความคิดและรูปแบบเฉพาะตน ประกอบไปด้วย ผลงานภาพถ่ายประเภท ผลงาน ภาพถ่ายประยุกต์ และผลงานเทคนิค Cinematography และ ศิลปะภาพเคลื่อนไหว จำนวนทั้งสิ้น 57 ผลงาน โดยมี ไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา ร่วมด้วย คณาจารย์ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิดงานณ หอภาพถ่ายล้านนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

Luz (ลุส) ในภาษาละตินแปลว่า แสง และใน เชิงวิทยาศาสตร์แสงเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการมองเห็นสิ่งต่างๆ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์สามารถค้นพบวิธีการกำเนิดแสงได้เป็นครั้งแรกโดยการก่อกองไฟ และ ณ เหตุนี้อารยธรรมก็ได้ก่อกำเนิดเริ่มต้นขึ้นในวิวัฒนาการของมนุษย์นั้นได้ มีพัฒนาการสิ่งประดิษฐ์มามากมายหลายสิ่งด้วยกัน หนึ่งในนั้นที่สำคัญสิ่งหนึ่งคือ "กล้องถ่ายภาพ" เป็น สิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อบันทึกทั้งความทรงจำ และเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเติมเต็มภาพของความทรงจำให้กลับมาชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของชื่องานแสดง ศิลปนิพนธ์ โดยเป้าหมายคือการแสดงภาพของความนึกคิด (Imagination) ของกลุ่มผู้สร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพ ด้วยแสง (Photography) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจ และความถนัดจากสิ่งซึ่งได้ศึกษาและเล่าเรียนมาตลอดระยะเวลาที่ได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย

นิทรรศการ "Luz THESIS EXHIBITION in Chiang Mai 2018" จัดแสดงถึงวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ หอภาพถ่ายล้านนา จ.เชียงใหม่

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง