กรมการขนส่งทางบก-มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดกิจกรรมรณรงค์ ประกวดสื่อ VDO

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 00:00:49 น.

กรมการขนส่งทางบก จับมือ มูลนิธิเมาไม่ขับ ลงนามบันทึกข้อตกลงเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนผ่านการประกวดสื่อ VDO เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่ สังคมสาธารณะ ลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศอย่างยั่งยืน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก และมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกันจัดทำโครงการเสริมสร้างจิตสำนึก การใช้รถ ใช้ถนนจากคลิป VDO เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอันตราย และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการ ใช้รถใช้ถนนที่ไม่เหมาะสม กระตุ้นจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไป

"กรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงานแก่ มูลนิธิเมาไม่ขับ ในการจัดการประกวดคลิป VDO ดำเนินการจัดประกวดคลิป VDO ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ จะสามารถกระตุ้นจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่ผู้ชมอย่างได้ผล และเผยแพร่คลิป VDO ที่ผ่านการคัดเลือกสู่สังคมสาธารณะ ผ่านทางสื่อสังคม Online และสื่ออื่นๆ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง และกระตุ้นจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย"

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า "มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดให้มีการประกวดคลิป VDO เพื่อสร้างการรับรู้ถึงพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง และกระตุ้นจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ หรือ ใช้อุปกรณ์ถ่ายทำที่มีราคาแพง ประชาชนทั่วไปที่มีกล้องหน้ารถอยู่แล้ว หรือ โทรศัพท์มือถือ สามารถส่งมายังคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะในแต่ละเดือน ทั้งนี้ คลิปดังกล่าวต้องสื่อให้เกิดการสร้างจิตสำนึกที่ดี กระตุ้นเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งกระตุ้นให้เคารพกฎจราจร พร้อมมีคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ประกาศผลผู้ชนะและเผยแพร่คลิปทางสื่อสังคม Online และสื่อต่างๆ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดและเชิญชวนให้ผู้สนใจส่งประกวดคลิป VDO ต่อไป"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง