คอลัมน์: Tech for Life: ศูนย์ไฮเทค

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 00:00:57 น.

นี่คือหุ่นยนต์ภายใน ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (iCRAS) ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ใช้เงินลงทุน 50 ล้านบาท

ทั้งนี้ พีไอเอ็ม ตั้งศูนย์ขึ้นมารองรับ การผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ด้วยการสร้าง System Integrator (SI) ซึ่งเป็นผู้ที่จะสามารถออกแบบ และวางระบบ Robotics และรองรับไทยแลนด์ 4.0 และ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง