กปน.เปิดตัวโครงการ 'บวร' โมเดลต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ข่าวบันเทิง 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ เป็นประธานเปิดโครงการ "บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่งเป็นโครงการที่การประปานครหลวง (กปน.) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้กับหน่วยงานต้นแบบที่สำคัญของสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน นำร่องที่กระทรวงมหาดไทย ณ ลานศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

โครงการ "บวร" ดำเนินการกับภาครัฐ วัด และสถาบันศึกษา รวม 4 แห่ง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร โรงเรียนวัดราชบพิธ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดย กปน. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้นำก๊อกประหยัดน้ำไปติดตั้งทดแทนก๊อกน้ำแบบเดิม หลังจากนั้นจะมีการวัดปริมาณการใช้น้ำ ซึ่งคาดว่าจะลดลงไม่น้อยกว่า 10 % โดยสถานที่แรกที่เป็นโครงการนำร่อง คือ กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ "บวร" จะเป็นผู้นำต้นแบบที่ช่วยเผยแพร่หลักการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำไปยังสมาชิกในชุมชนและสังคม

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เปิดเผย

ว่า กปน. ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพ ได้จัดทำโครงการรณรงค์เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ "บวร" นอกจากจะมีการเปลี่ยนก๊อกประหยัดน้ำแล้ว กปน.ได้รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าอีกหลายกิจกรรมด้วย อาทิ วิธีสังเกตท่อแตกรั่วในบ้านง่ายๆ ด้วยตนเอง การเลือกใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำ การแจ้ง ท่อแตกท่อรั่วผ่านแอพพลิเคชั่น MWA on Mobile "แอพของคนเมือง ครบทุกเรื่อง น้ำประปา" โครงการ 3R (Reduce Reuse Recycle) ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งลด ละ เลิก การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก นอกจากนี้ ยังเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร โรงเรียนวัดราชบพิธ และ ปภ. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างความรู้วิชาชีพช่างและการบำรุงรักษางานประปาเบื้องต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนและลูกหลาน ได้มีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอและยั่งยืน

บรรยายใต้ภาพ

สุธี มากบุญ รมช.กระทรวงมหาดไทย กล่าว เปิดงาน

กปน.เปิดตัวโครงการ "บวร" โมเดลต้นแบบการใช้น้ำ อย่างรู้คุณค่า นำร่องที่กระทรวงมหาดไทย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ