กรมการขนส่งทางบก สั่งคุมเข้มสถานตรวจสภาพรถ

ข่าวยานยนต์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทั่วประเทศ ผ่านระบบรายงานผลสารสนเทศ และกล้อง CCTV ออนไลน์ แบบ Real-time พร้อมเดินหน้าศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพ (VICC) คุมเข้ม! พบการออกใบรับรองโดยไม่มีการตรวจสภาพรถจริง ลงโทษสูงสุด ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตสถานตรวจสภาพรถทันที

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบก ได้พัฒนาระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ (Inspection Online) และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสถานตรวจสภาพรถด้วยกล้อง CCTV เชื่อมต่อระบบออนไลน์แบบ Real-Time โดยดำเนินการตรวจสอบสถานตรวจสภาพรถครอบคลุมทุกมิติ ทุกรายการตรวจสภาพรถ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (Vehicle Inspection Control Center: VICC) ที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก และศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ ประจำพื้นที่อีกจำนวน 81 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้สำนักงานขนส่งจังหวัด สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการควบคุม กำกับการทำงานของสถานตรวจสภาพรถในพื้นที่ รับผิดชอบ นอกจากนี้ ประชาชนเจ้าของรถสามารถตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถผ่านเว็บไซต์ได้ทันทีที่ http://view.inspection.in.th

"นอกจากการพัฒนาระบบการให้ตรวจสภาพรถ ให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือแล้ว กรมการขนส่งทางบก ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสถานตรวจสภาพรถทุกระดับ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎระเบียบ การใช้งานระบบสารสนเทศ และวิธีการตรวจสภาพรถอย่างถูกต้อง โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถานตรวจสภาพรถ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ"

ทั้งนี้ หากพบสถานตรวจสภาพรถเอกชนกระทำความผิด มีพฤติกรรมทุจริต หลอกลวงประชาชน ไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถ ให้ครบตามขั้นตอน ให้การรับรองการตรวจสภาพ ไม่ตรงตามความ เป็นจริง หรือให้การรับรองการตรวจสภาพ โดยไม่มีการตรวจสภาพรถจริง กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวด จริงจัง ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตสถานตรวจสภาพรถทันที ประชาชนแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1584 หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือแจ้งโดยตรงที่ส่วนสถานตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการ ขนส่งทางบก ผ่านทาง ID Line "@vicdlt"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ