ปตท.รุกธุรกิจ'นอนออยล์' ขยายร้านอเมซอนเพื่อคนพิการ

ข่าวเศรษฐกิจ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (บริษัทในเครือปตท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยราชสุดา เปิดตัวร้าน Cafe' Amazon for Chance (คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แชนซ์) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.กล่าวว่า ร้านกาแฟแห่งนี้ถือเป็นแห่งแรกที่ดำเนินการโดยผู้พิการด้านการได้ยิน เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และถือเป็นอีกหนึ่งโครงการวิสาหกิจชุมชนที่ได้นำความสำเร็จของธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน

"ตั้งเป้าหมายให้มีร้านคาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แชนซ์ ทั้งสิ้น 5 สาขาภายในนี้ และอนาคตจะสนับสนุนให้สมาคมผู้พิการต่างๆ ที่ต้องการเงินบริจาคมาจัดตั้งร้านอเมซอน และมีผู้พิการเป็นเจ้าของ เพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยปตท.อาจสนับสนุนเงินทุนส่วนหนึ่งด้วย"

นายเทวินทร์ กล่าวว่า ทั้งนี้ปตท.ได้มี นโยบายสนับสนุนให้ผู้พิการมีอาชีพ โดยปัจจุบัน มีพนักงานกลุ่มดังกล่าวแล้ว 50 คน ตามข้อกำหนดของกฎหมายการจ้างงานผู้พิการ และมีสถานีบริการ (ปั๊ม) ที่ออกแบบเพื่อ ผู้พิการ หรือเฟรนลี่ ดีไซน์ จำนวน 300 แห่ง จากปั๊มทั่วประเทศ 2,300 แห่ง โดยแนวนโยบาย ของร้านอเมซอน นอกจากการช่วยเหลือผู้พิการปลายทางแล้ว ต้นทางปตท.ได้สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ผลิตกาแฟมีการ รวมตัว สนับสนุนตั้งโรงงานคั่วกาแฟเพื่อ ส่งขายร้านอเมซอนทั่วประเทศ

น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่ดำเนินการโดยผู้พิการทางการได้ยินปัจจุบัน มีอยู่ 2 สาขา ที่สำนักงานอธิการบดี และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภายในสิ้นปีนี้จะขยายสาขาเพิ่มอีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาบ้านเจ้าพระยา, สาขาโรงพยาบาลแหลมฉบัง และสาขากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งกำไรจากร้านคาเฟ่ อเมซอน จะนำไปเป็นกองทุนในการพัฒนาอบรมและฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการต่อไป

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ปตท.อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจระยะ 5 ปี (2561-2565) ของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือพีทีทีโออาร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยเตรียมเสนอคณะกรรมการบริหาร (บอร์ดพีทีทีโออาร์) ที่จะมีการประชุมในเดือน สิงหาคมนี้ ก่อนจะยื่นไฟลิ่งต่อ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อน ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแผนธุรกิจของพีทีทีโออาร์ ที่ตั้งขึ้นใหม่ จะเน้นด้านการค้าปลีก และเติบโตด้วยธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (นอนออยล์)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ