กรมการขนส่งฯคุมเข้ม!! ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 00:00:03 น.

กรมการขนส่งทางบก ประกาศมาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 กำชับทุกจังหวัดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ ย้ำ!!! ความปลอดภัยสูงสุด ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร พนักงาน ขับรถไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องจากเดือนกรกฎาคม 2561 มีช่วงวันหยุดในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ตั้งแต่วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 โดยคาดว่าจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนน เพื่อเดินทางไปร่วมงานมหามงคล หรือทำบุญตามประเพณี รวมถึงการท่องเที่ยวในเมืองหลัก เมืองรอง อย่างคึกคัก

"กรมการขนส่งทางบก ได้เตรียมพร้อมรองรับการเดินทาง โดยกำชับไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวก และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง ด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทุกเส้นทาง รวมทั้งประสานผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัด จัดเตรียมรถโดยสารประจำทาง ที่มีความพร้อมผ่านการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนควบคุมดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบ รวมถึงบริหารจัดการการเดินรถภายในจังหวัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยสะดวกรวดเร็ว หากพบรถหรือคนขับมีข้อบกพร่องที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการให้บริการ สั่งห้ามให้บริการทันที"

กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่มีสาเหตุจากสภาพตัวรถ หรือ การละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไขความปลอดภัยที่กำหนด พิจารณาลงโทษ ผู้กระทำผิดในสถานหนัก และผู้ประกอบการต้อง รับผิดชอบทุกกรณี

นอกจากนี้ ยังมีแอพพลิเคชั่น "Smart Bus Terminal" ตรวจสอบตารางการเดินรถ ทราบเวลารถเข้า-ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร สามารถติดตามรถได้ตลอดการเดินทางแบบ Real-time ทั้งยังเชื่อมข้อมูลระบบการขนส่งสาธารณะโหมดอื่นๆ เช่น ตารางเดินรถไฟ และตารางเที่ยวบินในแต่ละท่าอากาศยาน ดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ทั้งนี้ หากพบรถโดยสารสาธารณะกระทำผิดกฎหมาย ให้บริการไม่ปลอดภัย มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง