คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ทม.เขารูปช้างรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 00:00:58 น.

นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามสโลแกน "ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออก" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง (ทม.) เขารูปช้าง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดขึ้นที่บริเวณลานหน้าเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก มีการเดินรณรงค์สร้างกระแสการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจากในขณะนี้ภาวะโรค ไข้เลือดออกเป็นอันตรายต่อชีวิตและมีอัตราการเสียชีวิตเป็นลำดับต้นๆ ของคนไทย ซึ่ง ต.เขารูปช้าง พบความชุกของโรคในพื้นที่หมู่ที่ 3, 5 และ 10

ข่าวที่เกี่ยวข้อง