บุคคลแนวหน้า: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 00:00:58 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 12 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฒโน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.57 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง