เนื่องในโอกาสต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2561

ข่าวทั่วไป 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เนื่องในโอกาสต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมรณรงค์ ณ อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ ฝั่งเกาะพญาไท ภายใต้แนวคิด "พลังมด...ชวนงดเหล้า ครบพรรษา" ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งจากผลการประเมินโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) พบว่า มีผู้งดเหล้าเข้าพรรษาทั้งสิ้นร้อยละ 67.5 คิดเป็น 14.2 ล้านคน สามารถงดเหล้าครบพรรษาหรือตลอด 3 เดือน ได้ร้อยละ 37.9

นอกจากนี้ผู้ที่งดหรือลดการดื่มลง ร้อยละ 29.6 ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 11,243 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้งดเหล้าเข้าพรรษา ระบุว่า เมื่อเลิกหรือลด การดื่มแล้ว ทำให้สุขภาพดีขึ้น ร้อยละ 71 ประหยัดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 54 สุขภาพจิตดีขึ้น ร้อยละ 42 ลดปัญหาในครอบครัว มีความสุขมากขึ้น ร้อยละ 26 ที่สำคัญกลุ่มผู้ดื่ม ร้อยละ 85.2 ยอมรับว่า เมื่อเห็นสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาของ สสส. ทำให้เกิดความตระหนักในพิษภัย และพยายามลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สุด

นายพีรภัทร ศิริ อายุ 31 ปี ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตั้งใจจะถือเอาวันเข้าพรรษาปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลิกเหล้าตลอดชีวิต เพราะ ก่อนหน้านี้ชีวิตในครอบครัวไม่มีความสุข ทะเลาะกับภรรยาเป็นประจำและบางครั้ง ก็ถึงขั้นใช้ความรุนแรง มีครั้งหนึ่งลูกสาว ถึงกับเขียนจดหมายลาพ่อเพราะ รับไม่ได้กับพฤติกรรมการดื่มของตน ซึ่งตนโชคดีที่ได้พบกับเครือข่ายลด ละ เลิกเหล้า ได้ทราบว่าการเลิกเหล้า สำเร็จไม่ใช่เพียงตัวคนดื่มเท่านั้น ครอบครัว คนรอบข้าง ชุมชน มีส่วนสำคัญในการสนับสนุน และวันนี้ตนก็มีภรรยากับลูกสาวคอยเป็นกำลังใจ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ