เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 8 สิงหาคม 2561 00:00:52 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิศวกรรม ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ Infineon ผู้นำเซมิคอนดักเตอร์ ของโลกจากเยอรมนี จัดงาน สัมมนาสตาร์ทอัพ "การออกแบบและพัฒนายานยนต์ ไฟฟ้าความเร็วต่ำ" (KIAEC Automotive Electronics Seminar Series : Low Speed EV Development) โดย ดร.สมภพ ผลไม้ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าว ว่า ยานยนต์ไฟฟ้าความเร็วต่ำ (LSEV : Low-Speed Electric Vehicles) เป็นยานยนต์ ขนาดเล็กเหมาะกับระยะทางใกล้ๆ เช่น ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า จักรยานยนต์ ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าใช้ชิ้นส่วนเกรดอุตสาหกรรมทั่วไปไม่ใช่ เกรดเฉพาะสำหรับยานยนต์ ทำให้ผู้ผลิตรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้นส่งผลให้การพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมใช้เวลาไม่นาน อีกทั้งมีราคาไม่สูง ผู้บริโภคจับต้องได้ง่าย และความเร็วที่จำกัดสามารถวิ่งในชุมชนได้ปลอดภัยกว่า ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง จึงจัดสัมมนา ครั้งนี้ขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สตาร์ทอัพและ ผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ได้เรียนรู้พื้นฐานทางเทคนิคที่สำคัญ

ขณะที่ ดร.วีทิต วรรณเลิศลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท Teletronics จำกัด ยกตัวอย่างจีนและอินเดียที่พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าความเร็วต่ำโดยคำนึงถึง ความทนทานและราคาเป็นหลัก เช่น ใช้แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ไม่เกิน 100V, การเลือกใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกรดอุตสาหกรรมทดแทนชิ้นส่วนเกรดยานยนต์ ซึ่งแม้ว่าชิ้นส่วนทั้ง 2 เกรด นี้จะมีความแตกต่างเรื่องระดับอุณหภูมิโดยชิ้นส่วนเกรดอุตสาหกรรมทั่วไปจะทนอุณหภูมิได้ต่ำกว่าเล็กน้อย แต่รายละเอียดการทำงานส่วนใหญ่คล้ายกัน นักพัฒนาของไทยเองก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ด้าน นายชาง ดี (Zhang Di) วิศวกรอาวุโสของ Infineon เปิดเผยว่า ที่ประเทศจีน ความเจริญก้าวหน้าของเมืองและชนบท ทำให้เกิดความต้องการรถไฟฟ้าความเร็วต่ำ หรือ LSEV พุ่งสูง ถึง 41.6% ในปี 2016 จากจำนวน 1.23 ล้านคัน เพิ่มขึ้นเป็น 1.74 ล้านคัน ในปี 2017 อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงานรัฐได้พัฒนาการควบคุมมาตรฐานที่เข้มงวดมาก ยิ่งขึ้นสำหรับการผลิต LSEV ทั้งนี้คาดว่าในปี 2565 การผลิต LSEV จะอยู่ที่ประมาณ 3.37 ล้านคัน