ความหลากหลายทางจิตรกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 00:00:57 น.

หากเอ่ยถึง งานจิตรกรรม ผลงานทางด้านศิลปะที่ศิลปินถ่ายทอดผ่านภาพวาด คงเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่นึกถึง หากแต่ "จิตรกรรม" อันเป็น แขนงหนึ่งของทัศนศิลป์นั้น นอกจากภาพวาดแล้ว จิตรกรรมหมายรวมถึงการสร้างงานทัศนศิลป์ ด้วยการลาก ป้าย ขีด ขูด พ่นสีบนพื้นผิวต่างๆ อีกด้วย เพื่อให้ผลงานจิตรกรรมได้เป็นที่ประจักษ์ อย่างแท้จริง โดยเฉพาะความวิจิตรของจิตรกรรมไทย ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จึงร่วมกันจัดงานนิทรรศการ "ความหลากหลายทางจิตรกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

อีกทั้ง เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการอนุรักษ์งานช่างฝีมือไทยเสมอมา และเผยแพร่ผลงานจิตรกรรมชิ้นเอกที่หลากหลาย โดยฝีมือการรังสรรค์ของคณาจารย์และนักเรียนศิลปาชีพ จากแผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา, แผนกช่างวาดภาพสีน้ำมัน, แผนกช่างจิตรกรรมประยุกต์ และแผนกช่างเขียนภาพลายไทย นำมาจัดแสดงและจำหน่าย รายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนโครงการศิลปาชีพ พร้อมชมการสาธิตงานจิตรกรรมต่างๆ ได้ระหว่างนี้จนถึงวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยาม พารากอน

พลเอกเธียรศักดิ์ พะลายานนท์ รองประธานกรรมการบริหารศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ กล่าวว่า ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อย่างหาที่สุดมิได้ โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้ก่อตั้งที่นี่ขึ้นเพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรมของไทย มุ่งเน้นการฝึกและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในชนบท เพื่อเป็นรายได้เสริมในยามว่างของเกษตรกร โดย ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ให้ความสำคัญในการรักษาและสืบทอดผลงานศิลปะทุกแขนง สำหรับงานจิตรกรรมนั้น นับเป็นศิลปะบริสุทธิ์หรือ Fine art ที่มีเทคนิควิธีการถ่ายทอดอย่างหลากหลาย จะเห็นได้จากผลงานผลิตภัณฑ์ในศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ที่มีทั้งงานเครื่องเคลือบดินเผา ภาพสีน้ำมัน จิตรกรรมประยุกต์ และลายไทย-ลายรดน้ำ ล้วนแต่มีงานจิตรกรรมผสมผสานอยู่ในผลิตภัณฑ์ทุกแผนก ทั้งสิ้น การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการเผยแผ่ข้อมูล ความรู้ถึงงานจิตรกรรมอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็น การแสดงศักยภาพฝีมือของทั้งครูและนักเรียนจาก ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ โดยผลงานทั้งหมดที่นำมา จัดแสดงภายในงานล้วนเป็นผลงานอันเป็นสุดยอด ฝีมือที่ผ่านงานแสดงผลงานศิลปกรรมระดับประเทศ มาแล้วทั้งสิ้น จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชน ทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะได้ชื่นชม ผลงานจิตรกรรมอันหลากหลายรูปแบบที่สร้างสรรค์ ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง เป็นผลงานคุณภาพภายใต้ แบรนด์ "สกุลช่าง" ที่เราต้องการเผยแพร่ให้เป็น ที่รู้จักโดยทั่วกัน

บูรณิน กาวี อดีตนักเรียนของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ และปัจจุบันเป็นผู้ช่วยครูแผนกช่างเครื่อง เคลือบดินเผา กล่าวว่า "รู้สึกซาบซึ้งในพระมหา กรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงก่อตั้งที่นี่ขึ้น เพราะนอกจากจะให้ความรู้นำไปเป็นวิชาชีพโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้ว ที่นี่ยังมีทั้งเบี้ยเลี้ยง ทั้งอาหาร และที่พักให้กับนักเรียนทุกคน ตลอดระยะเวลา 24 ปี ที่อยู่ที่นี่ได้ฝึกอาชีพ ได้ฝึกการสร้างสรรค์ผลงาน ได้รู้ถึงคุณค่าของงานช่างฝีมือไทย จากเดิมที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลย แต่ปัจจุบันได้มีผลงาน ส่งประกวด และร่วมแสดงงานมากมาย นับเป็นความโชคดีของชีวิตเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสดีๆ เช่นนี้ นอกจากจะได้ความรู้ทางวิชาชีพแล้ว ที่นี่ยังส่งเสริมในเรื่องการศึกษา ช่วยผลักดันให้เรียนหนังสือจนจบวุฒิปริญญาตรีอีกด้วย"

ด้าน กฤษดา ศรีพุทธา ช่างชำนาญการแผนกช่างเขียนภาพลายไทย กล่าวว่า "ถ้าไม่ได้ มีโอกาสเข้ามาเรียน มาฝึกงานศิลปหัตถกรรม ที่ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ชีวิตคงไม่มีวันนี้ เพราะจริงๆ แล้วเรียนจบมาด้านช่างยนต์ แต่มี ความชอบและสนใจเรื่องการเขียนลายไทยมาตั้งนาน แล้ว ซึ่งถ้าไม่ได้มาเรียนเขียนลายไทยที่นี่ก็ไม่รู้ว่า จะเริ่มต้นจากที่ไหน ที่ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ให้ทั้ง โอกาส และความรู้ ปัจจุบันมีน้อยคนนักที่สามารถ ออกแบบหรือเขียนงานลายไทยโบราณสมัยอยุธยาได้ ทำให้เรามีโอกาสนำวิชาความรู้ที่ได้นี้ไปต่อยอด ทำงานสืบสานศิลปะไทยโบราณได้อย่างมากมาย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ทรงเห็นถึง ความสำคัญของงานศิลปะไทย และช่างฝีมือไทย และพระราชทานโอกาสในชีวิตอย่างมากมาย จากคนที่ไม่มีรายได้ ตอนนี้สามารถหาเลี้ยงชีพ ด้วยตัวเองได้แล้ว"

สำหรับงานนิทรรศการ "ความหลากหลายทางจิตรกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ" ได้จำลองบรรยากาศพิพิธภัณฑ์งานศิลปะ จัดแสดงผลงานชิ้นเอกของงานจิตรกรรมไทยจากแผนกต่างๆ อาทิ ผลงานจากแผนกช่างวาดภาพสีน้ำมัน รังสรรค์ พระสาทิสลักษณ์สีน้ำมัน สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีขนาด 100 ซม. x 150 ซม. ผลงานของอาจารย์สมาน คลังจตุรัส

นอกจากนี้ ยังมีผลงานประติมากรรมสื่อผสม "ยุ้งข้าว" จำหน่ายในราคา 50,000 บาท และผลงาน เครื่องเคลือบดินเผา "ดินแดนแห่งความสุข" จำหน่ายในราคา 30,000 บาท จากแผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา รวมถึงผลงานชิ้นเอกจากแผนกช่างเขียนภาพลายไทย โดยมีผลงาน "คัดลอกวัดสุทัศน์เทพวราราม" เพื่อเป็นการเรียนรู้ตามครูช่างโบราณ ใช้เทคนิคสีฝุ่น-ปิดทอง ขนาด 42 ซม. x 60 ซม. จำหน่ายในราคา 3,500 บาท และผลงานชิ้นเอกจาก แผนกช่างจิตรกรรมประยุกต์ ได้แก่ ผลงาน "จานกลม ทะเลอันดามัน" ใช้วิธีการผสมผสานเทคนิคเพิ่มมิติให้ชิ้นงาน โดยได้แรงบันดาลใจจากชีวิตใต้ท้องทะเล ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จำหน่ายในราคา 40,000 บาท และผลงาน "กระเบื้องสี่เหลี่ยมรูปพระพุทธเจ้า" ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดผลงานจากการวาดภาพบนผืนผ้าใบมาเขียนบนกระเบื้อง นำสีและเทคนิคต่างๆ มาผสมผสานเข้ากับลายไทย จำหน่ายในราคา 26,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง