สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 00:00:14 น.

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดประชุมสัมมนา "การมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาภาคีเครือข่ายของ สสปท." พร้อมจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม ภายใต้แนวคิด"ทำงานปลอดภัยไร้อาการ Office Syndrome" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเคป ราชา จ.ชลบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง