มหานทีแห่งน้ำพระราชหฤทัย สารคดีเฉลิมพระเกียรติ 'แม่แห่งแผ่นดิน'

ข่าวบันเทิง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ไม่เพียงแต่การส่งเสริมอาชีพเท่านั้น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ทะเล เป็นอีกหนึ่งพระราช กรณียกิจที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 ทรงให้ ความสนพระราชหฤทัยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เนื่องด้วยทะเลเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวประมง ถ้าทะเลเสียหาย สัตว์น้ำ ก็ย่อมตายไปด้วย ชาวประมงก็ไม่สามารถทำการประมงได้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ในฐานะองค์กร สีเขียวที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "มหานทีแห่งน้ำพระราชหฤทัย: โครงการปะการังเทียมจากพระราชดำริ" พร้อมนิทรรศการภาพถ่ายและภาพยนตร์สารคดีชุด "ลมหายใจแห่งมหาสมุทร" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ เผยแพร่แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล ณ โรงภาพยนตร์ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เมื่อเร็วๆ นี้

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และความต้องการใช้ประโยชน์จากสัตว์ในทะเลจนเกินขีดจำกัดที่ธรรมชาติจะสรรค์สร้างให้ได้ รวมถึงการทิ้งของเสียและขยะลงสู่ทะเล ทำให้ท้องทะเลเกิดความเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงชายฝั่ง เมื่อพ.ศ.2544 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงได้ ทรงมีพระราชดำริช่วยเหลือพลิกฟื้น คุณภาพชีวิตของชาวประมง ด้วยการฟื้นฟูสภาวะใต้ท้องทะเล โดยการสร้างปะการังเทียมใต้ท้องทะเลจากวัสดุต่างๆ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแหล่งใหม่ของสัตว์ทะเล จัดทำเป็นโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันจัดทำปะการังชุมชน ซึ่งได้ช่วยปรับปรุงสภาวะใต้ท้องทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ส่งผลดีต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของชาวประมงในเวลาต่อมา บีซีพีจีอยากเชิญชวนให้ร่วมกันปลูกป่าในทะเล หรือดูแลแม่น้ำ ทะเลและมหาสมุทรกันมากขึ้น เพราะแหล่งน้ำ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ทะเล หรือมหาสมุทร นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของมนุษย์แล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญของโลก

นอกจากนี้ ในงานยังมีการ เสวนาเรื่อง "ลมหายใจแห่งมหาสมุทร" โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายอเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงและนักอนุรักษ์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เผยว่า "โครงการปะการังเทียมฯ ที่เกิดจาก พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้นำความสมบูรณ์ให้ฟื้นคืนสู่ท้องทะเล อย่างเห็นผลชัดเจน และเป็นพระมหา กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ที่สำคัญการดูแลท้องทะเลไทย ไม่ได้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการเท่านั้น แต่ภาคประชาชนก็สามารถมีส่วนร่วมอย่างมาก รวมถึงภาคเอกชนอย่างบีซีพีจี ที่ได้ผลิตสารคดีชุดนี้ ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาท้องทะเลแก่ประชาชน รวมทั้งให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงพระมหา กรุณาธิคุณในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูท้องทะเลไทยอีกด้วย"

ด้าน ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า "วินาทีนี้การอนุรักษ์ไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของทุกคนบนโลกนี้ที่มีส่วนร่วมด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะเรื่องของขยะทะเล ซึ่งเป็นปัญหาของคนทั้งโลก ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดการเกิดขยะทะเลได้ เช่น ลดการใช้พลาสติก อันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดขยะทะเล และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ส่งผลเสีย ต่อสัตว์น้ำอย่างมาก ต้องบอกว่าทุกวันนี้ มีปลาทะเลและเต่าทะเลจำนวนมาก ที่ต้องตายเพราะกินขยะพลาสติกเข้าไป และเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะขยะบนบกมันตกลงไป ในทะเล ดังนั้น ทุกครั้งที่ทิ้งขยะต่างๆ ก็อยากให้คิดตั้งแต่ก่อนใช้ หรือใช้ให้น้อยลง ซึ่งก็ต้องฝากความหวังไว้กับเด็ก รุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสานต่อเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป"

ปิดท้ายด้วย อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงผู้ทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ กล่าว ว่า "ผมพยายามสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับเด็กๆ เช่นเดียวกับที่บีพีซีจี พยายามสร้างสรรค์สารคดีชุดนี้ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง ตอนนี้ผมมีธุรกิจเพื่อสังคม ในชื่อ EEC มาจาก Environmental Education Center ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเริ่มต้นในปีพ.ศ.2558 เพื่อถ่ายทอดเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับเด็กๆ และได้ลงมือทำด้วยตัวเอง ด้วยการสร้างกระบวนการศึกษาให้กับเด็กรุ่นใหม่ ให้ได้เข้าค่ายเพื่อศึกษากระบวนการทางสิ่งแวดล้อม และได้รับแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ที่สร้างคุณค่าทางใจ เพื่อให้เขาลุกขึ้นมาปกป้องสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ก็จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศของเรานั่นเอง"

สารคดีชุด "ลมหายใจแห่งมหาสมุทร" ประกอบด้วย สารคดีตอนพิเศษเฉลิมพระเกียรติ "มหานทีแห่งน้ำพระราชหฤทัย: โครงการปะการังเทียมจากพระราชดำริ" และสารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับปะการังเทียม จำนวน 9 ตอน ภายใต้แนวคิด "ต่อลมหายใจให้โลก: Breath of the World" ที่เน้นการช่วยปรับปรุงและฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยนวัตกรรมและพลังงานหมุนเวียน เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ส่งผลต่อโลกที่ยังอยู่ในสภาพสวยงามเพื่อลูกหลานในอนาคต ภาพยนตร์สารคดีชุดนี้สร้างสรรค์โดยทีมงานไม้หลัก นำโดย นายศิวกฤษฎิ์ ศราวิช ช่างภาพสารคดี ผู้มีผลงานภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ และสารคดีอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชนมากมาย

สามารถรับชมภาพยนตร์สารคดี ชุด "ลมหายใจแห่งมหาสมุทร" ได้ทาง www.bcpggroup.com รวมทั้งสารคดีให้ ความรู้เกี่ยวกับปะการังเทียม จำนวน 9 ตอน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5) ทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.20-18.30 น. ตั้งแต่วันนี้-29 สิงหาคม 2561

บรรยายใต้ภาพ

ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กลอยตา ณ ถลาง

วรสุดา แพ่งสภา และ เดล ดีล่า ร่วมชมนิทรรศการ

ศิวกฤษฎิ์ ศราวิช, บัณฑิต สะเพียรชัย และ จตุพร บุรุษพัฒน์

อเล็กซ์ เรนเดลล์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ