จีนดูลู่ทางลงทุนEEC 400รายเล็งจับคู่ธุรกิจเอกชนไทย

ข่าวเศรษฐกิจ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

มีรายงานจาก กระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งว่า นายหวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐของจีน พร้อม คณะบุคคลจากภาครัฐจีน และคณะนักธุรกิจจากประเทศจีน มีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 นี้ เพื่อศึกษาดูงาน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และมีกำหนดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมว่า ด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 6

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 สิงหาคม บีโอไอ จะร่วมกับหน่วยงาน ต่างๆ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และองค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Council for The Promotion of International Trade) หรือ CCPIT จัดงานสัมมนาใหญ่ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทย-จีน ในหัวข้อ "Thailand - China Business Forum 2018 : Comprehensive Strategic Partnership through the Belt and Road Initiative and the EEC"

ทั้งนี้คณะนักธุรกิจจีน จำนวนกว่า 400 ราย จากหลายสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจดิจิทัล ยานยนต์ และพลังงาน เป็นต้น ทั้งรายใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เดินทางมาศึกษาลู่ทางด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยด้วย

สำหรับการสัมมนาในช่วงเช้าจะเป็นเวทีในการกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการลงทุนระหว่างไทย-จีน ซึ่งเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบาย "ประเทศไทย 4.0" นอกจากนี้ บีโอไอยังจัดให้มีเวทีเสวนาโดยเชิญ นักลงทุนจีนที่ได้มาลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน การลงทุนในไทย ให้แก่นักลงทุนจีนที่สนใจลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่อีอีซี

ส่วนในช่วงบ่าย กระทรวงพาณิชย์จะจัดให้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทย-จีน รวมถึงพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) เพื่อความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน ของไทยและจีน อาทิ บีโอไอ กับ CCPIT และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กับหน่วยงานดูแลและพัฒนาโครงการ อวกาศของจีน (China National Space Administration : CNSA) เป็นต้น

สำหรับจีนเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายสำคัญในการชักจูงการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ส่วนสถิติการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วง 6 เดือนแรก ของปีนี้ พบว่า จีนเป็นนักลงทุนจากต่างประเทศในไทยอันดับ 5


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ