ไทยจับมือ30ชาติ'เอเชีย-แอฟริกา' งัดเทคโนโลยีสกัดค้าสัตว์ข้ามชาติ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 5 กันยายน 2561 00:00:11 น.

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรุงเทพฯ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการปัญหาอาชญากรรมด้านป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่สถาบัน AIT

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีพูดคุยหารือเชิงกลยุทธ์ การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ชุดเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงมาตรการด้านเทคนิคและการกำกับดูแล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเก็บข้อมูล การรวบรวม การวิเคราะห์ และการสนับสนุนการพัฒนาความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของประชาชน อันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมป่าไม้และสัตว์ป่าในระดับประชาคมประเทศทางโซนใต้ของโลก (South-South community)  ทั้งในทวีปแอฟริกาและเอเชีย โดยมีผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐบาล นักการเมือง ผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาคส่วนด้านการพัฒนาจากประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศในภูมิภาค มาร่วมหารือและนำเสนอมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการปัญหาอาชญากรรมด้านป่าไม้และสัตว์ป่า ใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1.การจัดการปัญหาการนำไปใช้ การค้า และการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย 2.การค้นหาสถานที่สำหรับบริการทางเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และด้านการเงิน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ 3.การสร้างระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนรัฐบาลในประเทศทางโซนใต้ของโลก ทั้งในภูมิภาคแอฟริกา และภูมิภาคเอเชีย ที่อาจขยายตัวไปยังประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง