คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: โผ..ก็คือโผ...

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 00:00:59 น.
แว่นขยาย

ปีนี้การแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงเกษตรฯมีคนลุ้น คนรอ ด้วยใจจดจ่อ เพราะมีตำแหน่งอธิบดีว่าง 4 ตำแหน่ง จากการเกษียณอายุราชการ 3 ตำแหน่ง และจากการลุกไปเป็นปลัดกระทรวงฯอีก 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 2 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ อีกหลายตำแหน่ง แต่โผแต่งตั้งโยกย้ายก็ยังไม่เข้า ครม. จนย่างเข้าเดือนกันยายนนี้แล้ว

จนมีข่าวลือ (อีกแล้ว) ว่าวิ่งเต้นกันรึเปล่า....ฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กฤษฎา บุญราช ออกมายืนยันว่างานนี้ไม่รีบ พิจารณาตามความเหมาะสม ไม่มีวิ่งเต้นอะไรทั้งนั้น.....แต่ถึงกระนั้นก็มีโผออกมาให้เห็นแว้บๆ ก่อนจะพลิกโผบ้างไรบ้าง เมื่อรายชื่ออธิบดีใหม่ผ่าน ครม. เมื่อ 11 กันยายนที่ผ่านมา

เริ่มที่กรมซึ่งอธิบดีเกษียณอายุราชการก่อน.... กรมส่งเสริมการเกษตร..กรมใหญ่ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน....ข่าวว่าเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข จะมานั่งอธิบดี ด้วยเหตุที่เคยอยู่สายปกครองเป็นปลัดอำเภอมาก่อน และมีประสบการณ์อยู่หลายหน่วยงาน เคยเป็นทั้งผู้อำนวยการกองตรวจและประสานราชการ สป.กษ. หัวหน้าสำนักรัฐมนตรี สป.กษ. รอง ผู้อำนวยการ มกอช. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ยังมีอายุราชการเหลืออีก 6 ปี คงก้าวถึงปลัดกระทรวงฯ

แต่โผพลิกแบบไม่คาดฝัน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุขถูกโยกไปเป็นเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีเรื่องที่ดินรอให้สะสางอีกเยอะ ท่านไม่เหงาแน่

กรมวิชาการเกษตร...ตามโผว่าเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. เสริมสุข สลักเพ็ชร์ จะคัมแบ๊ก กรมนี้โผไม่พลิก....ได้กลับมาเป็นอธิบดีหญิงของกรมวิชาการเกษตร ในฐานะที่เป็นลูกหม้อมาก่อนก็น่าจะรู้งานและวัฒนธรรมของกรมวิชาการเกษตรเป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย แต่อย่าลืมให้ความสำคัญกับการขึ้นทะเบียนสารเคมี รวมทั้งงานเผือกร้อน ที่อธิบดีท่านเก่าฝากไว้คือการจัดทำมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดการนำเข้าและการควบคุมวิธีการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน...แต่กว่าจะมารับตำแหน่งคงเลยเวลาไปเป็นเดือนแล้ว....

ส่วนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่ตำแหน่งเลขาธิการจะว่างลง ตามโผว่ารองปลัดกระทรวงฯ ดุจเดือน ศศนาวิน จะหวนคืน แต่กลายเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ซึ่งเคยเป็นรองอธิบดีกรมประมงมาก่อนมานั่งแทน ทำให้ มกอช. ยังคงมีเลขาธิการหญิงโสดได้อย่างเหนียวแน่น

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หน่วยงานที่เป็นฝ่ายเสนาธิการของกระทรวงเกษตรฯ ตามโผเดิมจะได้ คมสัน จำรูญพงศ์ รองเลขาธิการฯ ขึ้นมาแทน โผกลับพลิกเป็นรองปลัดกระทรวงฯ จริยา สุทธิไชยา อดีตเลขาธิการ สศก. เก่า กลับมาเป็นเลขาธิการอีกครั้ง

ส่วนกรมที่มีข่าวว่าอธิบดีจะถูกเด้ง เพราะทำงานตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน เรื่องฝายชะลอน้ำ 1,000 แห่งไม่ได้ตามเป้าหมาย คือกรมพัฒนาที่ดิน ที่ว่ากันว่าจะให้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สุรเดช เตียวตระกูล ไปนั่งเป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวงฯ และให้อธิบดีกรมฝนหลวง สุรสีห์ กิตติมณฑล มานั่งแทน กลับกลายเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เบญจพร ชาครานนท์ กลับมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินหญิงคนแรก

หน่วยงานที่ยังคงรอลุ้นแม่ทัพอยู่ 3 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม และกรมการข้าว

กรมหม่อนไหม...ตามโผว่าจะเป็น วสันต์ นุ้ยภิรมย์ รองอธิบดีฯ ขึ้นมาแทน กรมการข้าว ซึ่งตำแหน่งอธิบดีจะว่างลงเนื่องจาก อธิบดี อนันต์ สุวรรณรัตน์ ขึ้นไปเป็นปลัดกระทรวงฯ โผก็ว่า...รองอธิบดี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุลจะขึ้นมานั่งแทน...ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตร ที่โผพลิกไปแล้ว...ก็มีข่าวว่าน่าจะเป็นรองอธิบดี สำราญ สาราบรรณ ที่รับงานหนักๆ ที่กระทรวงมอบหมายไว้หลายงาน คงจะช่วยผลักดันให้ถึงเป้าหมายได้

ต้องขอแสดงความยินดีกับอธิบดีใหม่ที่กล่าวมาแล้ว และกำลังจะตามมาไว้ล่วงหน้า แต่อยากจะบอกว่าบางครั้ง โชค ก็มาพร้อมกับภารกิจที่ยากลำบากแสนสาหัส....
ข่าวที่เกี่ยวข้อง